DOZ Fundacja – Wieczór charytatywny 2023

Seniorzy zajmują szczególne miejsce w działaniach DOZ Fundacji dbam o zdrowie. 78% dotychczasowych beneficjentów Fundacji stanowią osoby w wieku 60+. Pomoc tej grupie osób będzie definiowała działalność DOZ Fundacji w kolejnych latach. Fundacja będzie pomagać seniorom zarówno w kwestiach socjalnych, jak też wspierać ich w aktywności fizycznej i intelektualnej, by pomóc im w zachowaniu wysokiej jakości życia oraz uniknięciu wykluczenia społecznego. Los seniorów jest nam szczególnie bliski. To przecież nasi rodzice, dziadkowie, sąsiedzi oraz członkowie naszych społeczności lokalnych. Zależy nam, aby jesień ich życia była jak najbardziej radosna – mówi Elżbieta Łacina, Członek Zarządu DOZ Fundacji dbam o zdrowie.

Organizowane od 2010 roku przez DOZ Fundację dbam o zdrowie wieczorne spotkania dobroczynne, podczas każdej edycji gromadzą szerokie grono przedstawicieli środowisk biznesu, farmacji, medycyny, nauki i kultury.
Zebrane podczas każdego Wieczoru środki trafiają do najbardziej potrzebujących. Do tej pory pomoc otrzymały ciężko chore dzieci z domu dziecka w Łodzi, osoby po udarach mózgu i cierpiące na nieuleczalne choroby jelit, mali pacjenci zmagający się z chorobami nowotworowymi, a także kobiety i ich dzieci będące pod opieką Domów Samotnej Matki z całej Polski.

W tym miejscu muszę ogromnie podziękować DOZ Fundacji, ale przede wszystkim Elżbiecie Łacinie, która – jako wspaniała artystka i działaczka społeczna – wciąż prężnie organizuje dziesiątki co rusz nowych i niesamowitych wydarzeń, działań bardzo konkretnych, odpowiadających obecnym czasom, potrzebom społecznym, które mają bardzo konkretne i namacalne efekty. Nie jest to żadna fikcja, nie ma tu żadnych uchybień, czy ukrytych działań. To Wspaniałe Osoby, z którymi cieszę się, że od lat już mogę współpracować na różnych polach – zarówno artystycznych, jak i społecznych. Ciekaw jestem gdzie teraz jest „Odwieczna”, ale gdziekolwiek się znajduje, to mam nadzieję, że wciąż stanowi małą cegiełkę w moich działaniach na rzecz drugiego człowieka.