Polityka prywatności

§1.
Definicje.

STRONA: serwis internetowy pod adresem www.cezarykurowski.com.
UŻYTKOWNIK: każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z usług lub funkcjonalności udostępnianych na Stronie.
POLITYKA: niniejsza „Polityka prywatności”.
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
DANE OSOBOWE/DANE: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Szanowny Użytkowniku!
Poniżej znajdują się szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych.

§2.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Jak się z nim skontaktować?

Operatorem serwisu cezarykurowski.com oraz administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Cezary Kurowski (dalej jako „Administrator” lub „ja”).
Z Administratorem można kontaktować się pod numerem telefonu +48 509 297 121 i pod adresem poczty elektronicznej: mail@cezarykurowski.com.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
– Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań funkcjonującego pod adresem linuxpl.com.

§3.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane, takie jak  adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, które pozyskuję, gdy odwiedzasz moją Stronę, przetwarzamy w celu prowadzenia statystyk i analizy działania Strony. Robię to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. mam prawnie uzasadniony interes w postaci potrzeby posiadania informacji o statystykach prowadzonych przeze mnie działań w celu usprawnienia i poprawy funkcjonalności Strony i oferowanych przeze mnie usług.

§4.
Informacja o plikach cookies i podobnej technologii.

Strona korzysta z plików cookies.
Plik cookie („tzw. ciasteczko”) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Pliki te są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (stored cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, przy czym maksymalny okres ich przechowywania jest ustalany przez administratora strony w zależności od potrzeb analitycznych firmy.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach. Polityka prywatności Google LLC, tj. podmiotu odpowiedzialnego za Google Analytics jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

§5.
Zarządzanie plikami cookies.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Możesz zablokować lub ograniczyć zapisywanie cookies na swoim urządzeniu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki lub instrukcji obsługi telefonu komórkowego.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

§6.
Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§7.
Okres przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej. Ponadto Twoje dane, które przetwarzam na podstawie udzielonej zgody, będzę przetwarzać tak długo, dopóki się na to zgadzasz. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przeze mnie niezwłocznie usunięte.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Okres przechowywania cookies, które mogą stanowić dane osobowe został określony w pkt 4 ust. 5 powyżej, zawierającym informację o okresach trwałości plików cookies.

§8.
Prawa użytkownika.

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania danych osobowych od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, w tym profilowania danych,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

§9.
Prawo wycofania zgody.

W zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, możesz wycofać zgodę  w dowolnym momencie. Możesz to zrobić wysyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail  mail@cezarykurowski.com. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies, o czym informowałem już wyżej.

§10.
Odbiorcy danych.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, którym jako Administrator  danych zlecę usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy ze mną i tylko zgodnie z moimi poleceniami. 

§11.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jest możliwe, że przekażemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – dotyczy to zwłaszcza administratorów portali społecznościowych. Dane będą przekazane tylko wówczas, gdy zagwarantowany zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

§12.
Profilowanie.

Dokonuję profilowania Twoich danych osobowych.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Konsekwencją dokonywanego przeze mnie profilowania jest możliwość tworzenia ogólnej statystyki odwiedzających Stronę oraz daje mi szerszą wiedzę na temat użytkowników mojej Witryny.

§13.
Bezpieczeństwo danych osobowych.

Bardzo się staram, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanym przeze mnie danym osobowym. Dbam o to, by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Rejestruję wszystkie czynności przetwarzania danych osobowych.
Podejmuję wszelkie niezbędne działania, by także moi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na moje zlecenie.

§14.
Zmiany polityki prywatności.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Jeśli chcesz być na bieżąco ze zmianami, zalecam od czasu do czasu sprawdzenie Strony. O istotnych zmianach Polityki będzę informował Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie do nich informacji drogą elektroniczną i w związku z tym dysponuję ich adresami mailowymi.