Współpraca artystyczna

Aleksandra Bęben

Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem, 1997). Za pracę magisterską o „Grupie 49”, napisaną pod kierunkiem dr Marty Szoki, otrzymała wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce (1998).

Cztery lata (1998-2002) była recenzentem muzycznym łódzkiej „Gazety Wyborczej”, dla której napisała blisko 200 recenzji, wiele wywiadów i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych. Publikowała również w „Ruchu Muzycznym”, „Operomanii”, Kronice miasta Łodzi” i innych czasopismach. Współpracowała z działem programowym Filharmonii Łódzkiej jako redaktor i autorka komentarzy do programów koncertowych. W sezonie 2004/2005 była konsultantem muzycznym cyklu „Salon muzyczny w Pałacu Herbsta”, organizowanego przez Muzeum Sztuki – Rezydencję Księży Młyn w Łodzi.

Jest aktywna jako prelegent muzyczny, prowadząc koncerty w Akademii Muzycznej w Łodzi, w ramach cyklu „Niedziela z muzyką u św. Mateusza”, festiwalu „Muzyka Świata w Pabianicach”, wcześniej również podczas Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” i „Muzyki w starym klasztorze” w Łagiewnikach. W 2016 roku rozpoczęła współpracę z Teatrem Wielkim w Łodzi jako prelegent kameralnych koncertów z cyklu „Nie tylko opera”. Jest autorką komentarzy do płyt nagrywanych przez łódzkich artystów (wyd. Akademia Muzyczna, Ars Sonora, Dux). Współautorka leksykonu „Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000” wydanego przez Akademię Muzyczną w Łodzi (2001).

W 2000 r. zdobyła dwie nagrody: „Złote Pióro” – Nagrodę im. Jerzego Katarasińskiego dla najlepszego krytyka w sezonie artystycznym 1999/2000 (obecnie jest członkiem kapituły tej nagrody) oraz II nagrodę w konkursie na recenzję teatralną, zorganizowanym przez Fundację im. M. Bechczyc-Rudnickiej i Klub Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Pięciokrotnie otrzymała nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi (2003, 2007, 2010, 2012, 2015).

Od 1998 r. jest związana z Akademią Muzyczną w Łodzi jako wykładowca. W latach 2008-2019 pracowała w Biurze Promocji (od roku 2017 jako kierownik). Od 2012 r. jest rzecznikiem prasowym Uczelni. Od października 2019 r. pełni funkcję kierownika Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej.

Ważniejsze publikacje: Aleksandra Bęben, Ewa Kowalska-Zając, Marta Szoka, Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000. Leksykon, AM Łódź 2001; kilkanaście haseł biograficznych w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, AMFC Warszawa/AM Gdańsk 2005; artykuły naukowe i popularno-naukowe, w tym: Entre l’ouverture et les multimédia (In Between Overture and Multimedia), “Le Theatre en Pologne/The Theatre in Poland” 2002 nr 3-4; Jak w Łodzi Filharmonię budują, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 15; Między partyturą a sceną. Śladem wykonań „Odprawy posłów greckich” W. Rudzińskiego, w: Wokół twórczości Witolda Rudzińskiego, AMFC Warszawa 2004; Organy w Sulejowie znów grają, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 21; Pociąg do opery, „Operomania” 2003/04 nr 5; Pod tymczasowym adresem. Filharmonia Łódzka 1987-2004 w: 90 lat Filharmonii Łódzkiej, AM Łódź 2006; Olivier Messiaen w polskim piśmiennictwie krytyczno-muzycznym w: Olivier Messiaen we wspomnieniach i refleksji badawczej, AM Łódź 2009; Ab hoc et ab hac. Twórczość akordeonowa łódzkich kompozytorów, „Kronika miasta Łodzi” 2011 nr 2; komentarze do płyt.