Współpraca artystyczna

Ewelina Bień

Muzyk, pedagog, specjalista w dziedzinie chóralistyki i emisji głosu. Od 1999 roku, czyli od prawie 20 lat jest kierownik muzyczny chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego „Echo” w Łodzi. Absolwentka łódzkiej Akademii Muzycznej (kierunek Wychowanie Muzyczne – specjalność prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych), studiów podyplomowych z zakresu emisji głosu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych Coaching i mentoring w edukacji w Społecznej Akademii Nauk. Pierwsze szlify zawodowe zdobywała pracując w Filharmonii Łódzkiej jako artysta chóru.

Obecnie jest dyrygentem pięciu chórów: Stowarzyszenia Śpiewaczego „Echo” w Łodzi, chóru „VIVA” działającym w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, chóru dziecięcego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu oraz chóru w Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia w Zgierzu, gdzie zaraża swoją pasją następne pokolenia młodych muzyków. Ponadto, od kilku miesięcy, po zbyt wczesnej śmierci swojego taty Jana Kondratowicza, podjęła się prowadzenia chóru „Canto Alegre” zdobywając już w styczniu tego roku Srebrne pasmo na Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. Na tym samym konkursie z chórem „Echo” zdobyła Złote pasmo.

Z Chórem Canto Alegre zdobyła także II. miejsce na konkursie muzyki dawnej Ars Longa w Poznaniu oraz Grand Prix na II Ogólnopolskim konkursie chóralnym Avis Cantores w Gostyninie.

Ewelina Bień jest również dyrektorem artystycznym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Łodzi.

Bierze udział w konkursach, festiwalach, przeglądach i koncertach okazjonalnych zdobywając nagrody, wyróżnienia. Za prowadzenie chóru na wysokim poziomie artystycznym i za zaangażowanie w dziedzinie współtworzenia i upowszechniania kultury dwukrotnie otrzymała nagrodę od Prezydenta Łodzi, a Polski Związek Chórów i Orkiestr wyróżnił ją Złotą Odznaką Honorową. Jest także laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygenckiego w Poznaniu. Ma na swoim koncie liczne koncerty przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych w Polsce i za granicą. Jest jurorem na festiwalach i przeglądach muzycznych na terenie województwa łódzkiego. W 2014 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2016 za osiągniecia artystyczne i wychowawcze otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego.

Aktywnie bierze udział w konferencjach naukowych, koncertach i warsztatach. Jest autorem wielu chóralnych opracowań, a także pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu wokalnego dla dzieci i młodzieży „Cantus” oraz Festiwalu kolęd i pastorałek „Płynąca kolęda”.