Współpraca artystyczna – Artyści

Obmyślając zawartość mojej strony www, od początku zakładałem, że musi być na niej szczególne miejsce dla artystów, z którymi dotąd współpracowałem. To zbiór ludzi stanowiący potężne bogactwo – ludzi wspaniałych, nietuzinkowych, których darzę wzajemnym szacunkiem, zaufaniem i oczywiście szczególnymi względami.

To ludzie, których spotkanie i jednoczesne spoglądanie z nimi w tym samym kierunku było i wciąż jest powodem do dumy. Mam ogromną nadzieję, że lista ta nigdy nie skończy się rozrastać – zapraszam tym samym do współpracy, ufając, że wspólne działania będą równie owocne, co satysfakcjonujące.

😀 Dziękuję Wam, że jesteście!!! 😀