Współpraca artystyczna

Jakub Garbacz

Urodził się w 1975 roku w Kielcach. Rozpoczął naukę gry na fortepianie w PSM I i II stopnia w Kielcach, oraz naukę gry na organach u Jerzego Rosińskiego – organisty bazyliki katedralnej w Kielcach. W latach 1995-2000 odbył studia w Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie organów prof. Mirosława Pietkiewicza, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W roku 2011 ukończył studia podyplomowe w zakresie realizacji dźwięku w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

Jakub Garbacz prowadzi aktywną działalność artystyczną jako koncertujący muzyk-organista. Występował na większości krajowych festiwali organowych, koncertował także w Niemczech, Włoszech, Szwecji, Finlandii, Czechach i na Słowacji. Pełni funkcję pierwszego organisty Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. Jest kierownikiem artystycznym cyklu „Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej”.

Od 2000 roku zajmuje się realizacją nagrań muzyki klasycznej – początkowo w ramach „wolnego zawodu”, a od 2007 roku w ramach założonej przez siebie firmy „Ars Sonora”. W firmie zajmuje się realizacją i obróbką nagrań, a także bieżącym jej zarządzaniem.